En miljøvennlig tjeneste med mange muligheter

Live action

Studien, som ble utført av NORSUS på oppdrag fra Orkla Home & Personal Care, hadde som formål å evaluere miljøpåvirkningen av emballasje i et fremtidig sirkulært system, sammenlignet med mulige alternativer. Dette inkluderte vurderingen av gjenbruksemballasje versus konvensjonell engangsemballasje og alternative tilnærminger innenfor det sirkulære systemet. Her kan du lese et sammendrag av rapporten.

Life Cycle Assessment-rapporten vurderte miljøpåvirkninger som klimaendringspotensial, ozonnedbrytningspotensial, forsuringspotensial, eutrofieringspotensial, abiotisk uttømmingspotensial (fossil) og abiotisk uttømmingspotensial (element). Hovedfokuset lå på klimaendringspotensialet.

Man med paket på dörrmattan

Resultatene ble analysert for emballasjeråvarer, transport til detaljhandel, "last mile" transport og avhending av emballasjematerialer etter bruk. Orkla Home & Personal Care leverer produkter via to veier: konvensjonell engangsemballasje gjennom detaljhandel og påfylling av gjenbruksemballasje med hjemlevering.

Hovedfunnene inkluderer:

 1. Bruk og livssyklus: Gjenbruksemballasje gir betydelig reduksjon i miljøbelastningen, med en reduksjon på opptil 80% sammenlignet med engangsemballasje. Gjennomsnittlig antall gjenbrukssykluser før emballasjen går ut av verdikjeden er estimert til 10.

 2. Analyse av klimabelastning: For engangsemballasje er "last mile" transport den mest påvirkende faktoren. Endringer i råvarer og sluttdeponering har begrenset effekt. Gjenbruksemballasje reduserer klimapåvirkningen betydelig (65-80% reduksjon) sammenlignet med engangsemballasje.

 3. Sensitivitet og parameteranalyse: Transport, spesielt "last mile" transport, påvirker betydelig miljøpåvirkningene for både engangs- og gjenbruksemballasje. Returrater for gjenbruksbeholdere og retur- og gjenvinningsrater fra forbrukere har stor innvirkning på miljøpåvirkningene. Høy returrate og god håndtering av gjenbruksemballasje er avgjørende for å opprettholde lave utslipp.

Rapporten konkluderer med at klimabelastningen fra påfyllingsprosessen for gjenbruksemballasje er minimal sammenlignet med andre deler av verdikjeden, som råvarer og transport. Gjenbruksemballasje viser betydelig lavere klimapåvirkning enn engangsalternativer, selv om returraten fra forbrukere er avgjørende for å opprettholde denne fordelen.

Lyst til å lese hele rapporten? Send oss en mail og spør etter den.

Produkter

 • Håndsåpe - klar
  Håndsåpe
  kr 131,40
  klar
  0,15 NOK/ml
 • Dusjsåpe - klar
  Dusjsåpe
  kr 139,70
  klar
  0,16 NOK/ml
 • Tøyvask - klar
  Tøyvask
  kr 194,40
  klar
  0,10 NOK/ml
 • Tøyvask - OMO
  Tøyvask
  kr 190,40
  OMO
  0,10 NOK/ml
 • Oppvaskmiddel - zalo
  Oppvaskmiddel
  kr 106,90
  zalo
  0,12 NOK/ml
 • Håndsåpe - lano
  Håndsåpe
  kr 99,00
  lano
  0,11 NOK/ml
 • Kjøkkenspray - klar
  Kjøkkenspray
  kr 132,60
  klar
  0,15 NOK/ml
 • Oppvaskmiddel - klar
  Oppvaskmiddel
  kr 97,10
  klar
  0,11 NOK/ml
 • MILO Original Tøyvask - MILO
  MILO Original Tøyvask
  kr 173,20
  MILO
  0,09 NOK/ml

Andre artikler

 • Sirkulær økonomi er løsningen
  Sirkulær økonomi er løsningen
  Bærekraft
 • Bård
  Bård
  Om På(fyll)
 • Hvordan funker det?
  Hvordan funker det?
  Hva er På(fyll)

Gratis frakt på bestillinger over 349 NOK