Live action

Sirkulær økonomi er løsningen

Hvert år genereres over 350 millioner tonn plastavfall. Over 60% av det kommer fra forbruksvarer, og bare 9% resirkuleres. Vi i Norge er blant de med høyest forbruk per innbygger, så vi trenger flere sirkulære tjenester.

Vi vet at det kan føles som en umulig oppgave å løse avfallsproblemet på egen hånd. Derfor eksisterer den sirkulære tjenesten På(fyll).

Gjenbruk av plastemballasje

Et bidrag til et grønnere og mer miljøvennlig samfunn er å redusere bruken av engangsemballasje i plast. Vi gir norske husholdninger og enkeltpersoner muligheten til å være med på miljødugnaden ved å gjenbruke emballasjen til ulike rengjørings- og såpeprodukter.

Hvis vi skal klare å nå de klima-, miljø- og bærekraftsmålene vi har forpliktet oss til innen 2030, trenger Norge flere sirkulære tjenester som På(fyll). Tjenester som hjelper deg med å leve en grønnere hverdag. Vi må omstille oss fra dagens bruk-og-kast-mentalitet til sirkulær økonomi og gjenbruk. Noe som gjenspeiles i Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi

Hva er sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi brukes produkter om og om igjen i et kretsløp for å redusere avfallsmengden. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi krever endring i tenkemåte, men også endring i design, produksjon og produksjonsmetoder.

Forbrukerne må få muligheten til å ta miljøvennlige valg, uten at de må ofre noe de trenger i hverdagen. Det handler om å bruke ressurser mer effektivt. Klarer vi å omstille oss til sirkulær økonomi, reduseres klimagassutslipp og annen forurensning, samtidig som vi åpner for nye og grønne forretningsmodeller.

I FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon står det blant annet at vi må redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk innen 2030.

På(fyll) sin rolle i sirkulærøkonomien

Norge og nordmenn ligger langt bak når det gjelder sirkulær økonomi. Men det går et grønt tog gjennom Europa, og det kommer til å komme nye krav om å gjøre ting mer sirkulært. Vi i På(fyll) er bærekraftige fra grunnen av. Hele idéen bak tjenesten vår er å spare klimaet og miljøet for unødvendig bruk av plastemballasje. Dessuten gjør vi hverdagen både enklere og grønnere for deg. Vi håper også at vi kan inspirere andre norske bedrifter til å komme opp med sirkulære tjenester.

Den viktige omstillingen skjer nå. Circular Norway, som er en pådriver for omstilling av norske bedrifter og kommuner til sirkulær økonomi, samarbeider med de fremste miljøene i Europa på dette området med mål om at Norge skal klare å levere på klima- og bærekraftsmålene i Parisavtalen.


Produkter

  Andre artikler

  • Sirkulær økonomi er løsningen
   Sirkulær økonomi er løsningen
  • Bård
   Bård
  • Hvordan funker det?
   Hvordan funker det?

  Gratis frakt på bestillinger over 349 NOK