Vad är Cirkulär Ekonomi?

Live action

Varje år genereras över 350 miljoner ton plastavfall. Mer än 60% av det kommer från konsumtionsvaror, och endast 9% återvinns. I Norge har vi en av de högsta konsumtionsnivåerna per capita, så vi behöver fler cirkulära tjänster.

Vi förstår att det kan verka som en omöjlig uppgift att lösa avfallsproblemet på egen hand. Det är därför som den cirkulära tjänsten På(fyll) finns.

Återanvändning av plastförpackningar

Ett sätt att bidra till ett grönare och mer miljövänligt samhälle är att minska användningen av engångsplastförpackningar. Vi ger norska hushåll och individer möjligheten att delta i miljöarbetet genom att återanvända förpackningar för olika rengörings- och tvålprodukter.

För att nå klimat-, miljö- och hållbarhetsmålen som vi åtagit oss till år 2030 behöver Norge fler cirkulära tjänster som På(fyll). Tjänster som hjälper dig att leva ett grönare liv. Vi måste övergå från dagens använd-och-släng-mentalitet till en cirkulär ekonomi och återanvändning, vilket återspeglas i Nationell strategi för en grön cirkulär ekonomi.

Cirkulär Ekonomi

Vad är Cirkulär Ekonomi?

I en cirkulär ekonomi används produkter om och om igen i en cykel för att minska avfallsmängden. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver en förändring i tankesätt, såväl som förändringar i design, produktion och produktionsmetoder.

Du som konsument ska ges möjlighet att konsumera utan att generera avfall, utan att de behöver offra något de behöver i vardagen. Det handlar om att använda resurserna mer effektivt. Om vi kan övergå till en cirkulär ekonomi kommer vi att minska utsläppen av växthusgaser och annan förorening samtidigt som vi öppnar upp för nya gröna affärsmodeller.

I FN:s hållbarhetsmål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion sägs bland annat att vi måste minska avfallsmängden betydligt genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning senast år 2030.

Sirkulær økonomi

På(fyll)s roll i den cirkulära ekonomin

Norge och vi norrmän kan bidra genom att bli mer aktiva i den cirkulära ekonomin. De senaste åren har vi hört att ett grönt tåg går genom Europa och med det kommer många nya krav på hur vi ska använda våra resurser bättre och göra saker mer cirkulära. På(fyll) är cirkulär "som standard" och därför mer hållbart, det finns i vårt DNA. Ju fler produkter vi säljer, desto mer plastavfall elimineras på grund av våra påfyllningsbara behållare, som vi tar tillbaka och använder om och om igen. Vi hoppas också att vi kan inspirera andra norska företag att komma med nya cirkulära tjänster.

Den viktiga övergången sker nu. Circular Norway, som driver på för övergången av norska företag och kommuner till en cirkulär ekonomi, samarbetar med ledande miljöinitiativ i Europa med målet att möjliggöra att Norge når klimat- och hållbarhetsmålen i Parisavtalet.


Produkter

 • Diskmedel Natur - Grumme
  Diskmedel Natur
  87,70 kr
  Grumme
  97,44 SEK/l
 • Köksspray - Grumme
  Köksspray
  117,20 kr
  Grumme
  130,22 SEK/l
 • Flytande Kulörtvätt - Grumme
  Flytande Kulörtvätt
  117,10 kr
  Grumme
  58,55 SEK/l
 • Flytande Kulörtvätt Lindblomma - Grumme
  Flytande Kulörtvätt Lindblomma
  117,10 kr
  Grumme
  58,55 SEK/l
 • Handtvål - Grumme
  Handtvål
  89,60 kr
  Grumme
  99,56 SEK/l

Andra artiklar

 • Cirkulär ekonomi är lösningen
  Cirkulär ekonomi är lösningen
  Hållbarhet
 • Möt grundaren: Bård
  Möt grundaren: Bård
  Om På(fyll)
 • Hur fungerar det?
  Hur fungerar det?
  Vad är på På(fyll)

Gratis frakt på beställningar över 295 NOK