Integritet och cookies

Cookies

Påfyllsystemer AS ägs av Orkla Home & Personal Care AS (org.nr. 911 161 230), Æra Strategic Innovation (org.nr. 922 322 015) och Bakken & Bæck (org.nr. 997 201 280). Vi följer norsk lag och regler för säker användning och behandling av cookies och personuppgifter.

Vår betalningslösning tillhandahålls av Vipps, som använder cookies för att leverera bästa möjliga användarupplevelse i samband med betalning av tjänsten. Detaljer om vilka cookies som används av dem och varför finns på https://vipps.no/vilkar/informasjonskapsler/

Integritetspolicy

Allmän information om Påfyllsystemer AS:s behandling av personuppgifter. Påfyllsystemer AS är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss och vi lovar att behandla dem på ett säkert sätt.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med att använda personuppgifter och de typer av personuppgifter som vi kommer att använda kommer att anges specifikt eller framgå av sammanhanget för din kontakt med oss. Syftet med vår behandling av personuppgifter är vanligtvis att hantera förfrågningar från dig eller att förse dig med en tjänst eller produkter som du har begärt, men kan också vara att vi vill kommunicera bättre med dig och förbättra våra produkter, tjänster eller marknadsföring.

Ramverket för vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker inom ramen för tillämpliga norska lagar och förordningar. Den rättsliga grunden är antingen att:

  • behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, för att utföra uppgifter före ett sådant avtal eller för att Påfyllsystemer AS ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • du har gett oss särskilt samtycke till en viss typ av behandling, t.ex. att prenumerera på ett nyhetsbrev.
  • att Påfyllsystemer AS har ett berättigat intresse av en typ av användning som vi antar att du finner acceptabel, delvis på grundval av din kontakt med oss. Detta är relevant i tre typer av fall:
  • Om du har samtyckt till att få erbjudanden eller nyhetsbrev från oss kommer vi att kunna personalisera sådana förfrågningar för att kunna bedriva marknadsföring som uppfattas som relevant för dig som mottagare.
  • Om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden eller nyhetsbrev från oss kan vi använda din e-postadress och information från din kontakt med oss för att anpassa visningen av annonser till dig eller andra på tredje parts webbplatser (t.ex. Facebook).
  • Om du har loggat in som användare i vår webbutik och har produkter i din varukorg utan att slutföra ditt köp eller checka ut, kan vi lagra din varukorgsinformation för att skicka ett påminnelsemeddelande om din varukorg till dig vid ett senare tillfälle.
  • Du kommer att ges möjlighet att välja bort sådan användning av personuppgifter om du föredrar det.

Radering och anonymisering

Vi raderar dina personuppgifter när vi har hanterat din förfrågan, uppfyllt avtalet eller vår rättsliga skyldighet. Vi raderar uppgifter som vi använder för marknadsföringsändamål om du begär det, antingen genom att kontakta oss enligt nedan, på våra användarsidor ("min sida" etc.) eller i länkar i våra e-postmeddelanden till dig. Som ett alternativ till radering kan vi ta bort identifierande information från dina personuppgifter så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig (anonymisering). Vi kan komma att använda sådan anonymiserad information i vårt erfarenhetsarkiv och för att ta fram analyser och statistik i syfte att anpassa och utveckla Påfylls tjänst, produkter och marknadsföring i förhållande till konsumenternas önskemål och behov.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras på Linodes servrar i Europa. Om det blir nödvändigt att ge Linode i andra länder tillfällig tillgång till de system där uppgifterna lagras, till exempel för felkorrigering, säkerställs tillfredsställande integritetsgarantier genom EU:s standardavtal och/eller EU/US Privacy Shield-avtalet. Vänligen maila oss på hello@pafyll.com om du vill ha en kopia av dessa.

Kontakt

Kontakta oss på hello@pafyll.com om du vill ha tillgång till, avslöja, korrigera eller radera personuppgifter som lagras om dig. På samma sätt kan du invända mot, kräva begränsning av eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Vidare har du rätt att klaga på behandlingen av personuppgifter till den norska dataskyddsmyndigheten.