En miljövänlig tjänst med många alternativ

Live action

17 november | av På(fyll)

Studien, som genomfördes av NORSUS på uppdrag av Orkla Home & Personal Care, syftade till att utvärdera miljöpåverkan av förpackningar i ett framtida cirkulärt system, jämfört med möjliga alternativ. Detta inkluderade bedömningen av återanvändbara förpackningar kontra konventionella engångsförpackningar och alternativa tillvägagångssätt inom det cirkulära systemet. Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten.

Livscykelbedömningsrapporten bedömde miljökonsekvenser såsom klimatförändringspotential, ozonnedbrytningspotential, försurningspotential, övergödningspotential, abiotisk utarmningspotential (fossil) och abiotisk utarmningspotential (grundämne). Huvudfokus låg på klimatförändringspotentialen.

Man med paket på dörrmattan

Resultaten analyserades för förpackningsråvaror, transport till detaljhandeln, "last mile"-transport och kassering av förpackningsmaterial efter användning. Orkla Home & Personal Care levererar produkter via två vägar: konventionella engångsförpackningar genom detaljhandeln och påfyllning av återanvändbara förpackningar med hemleverans.

De viktigaste resultaten inkluderar:

 1. Användning och livscykel: Återanvändningsförpackningar ger en betydande minskning av miljöpåverkan, med en minskning på upp till 80% jämfört med engångsförpackningar. Det genomsnittliga antalet återanvändningscykler innan förpackningen lämnar värdekedjan uppskattas till 10.

 2. Analys av klimapåverkan: För engångsförpackningar är "last mile" -transporten den mest påverkande faktorn. Förändringar i råvaror och slutdeponering har begränsad effekt. Återanvändningsförpackningar minskar klimapåverkan avsevärt (65-80% minskning) jämfört med engångsförpackningar.

 3. Känslighet och parameteranalys: Transport, särskilt "last mile" -transporten, påverkar betydligt miljöpåverkan för både engångs- och återanvändningsförpackningar. Återlämningshastigheter för återanvändbara behållare och retur- och återvinningshastigheter från konsumenter har stor inverkan på miljöpåverkan. En hög återlämningshastighet och god hantering av återanvändningsförpackningar är avgörande för att bibehålla låga utsläpp.

Rapporten drar slutsatsen att klimapåverkan från påfyllningsprocessen för återanvändningsförpackningar är minimal jämfört med andra delar av värdekedjan, som råvaror och transport. Återanvändningsförpackningar visar betydligt lägre klimapåverkan än engångsalternativ, även om returfrekvensen från konsumenter är avgörande för att behålla denna fördel.

Vill du läsa hela rapporten? Skicka oss ett mail och fråga efter den.

Andra artiklar

 • Cirkulär ekonomi är lösningen
  Cirkulär ekonomi är lösningen
  Hållbarhet
 • Bård
  Bård
  Om På(fyll)
 • Hur fungerar det?
  Hur fungerar det?
  Vad är på På(fyll)

Handla våra produkter

 • Såpa
  Såpa
 • Rengöring
  Rengöring
 • Tvätt
  Tvätt

Gratis frakt på beställningar över 349 NOK