Live action

Cirkulär Ekonomi är Lösningen

Varje år genereras över 350 miljoner ton plastavfall. Mer än 60% av det kommer från konsumtionsvaror, och endast 9% återvinns. I Norge har vi en av de högsta konsumtionsnivåerna per capita, så vi behöver fler cirkulära tjänster.

Vi förstår att det kan verka som en omöjlig uppgift att lösa avfallsproblemet på egen hand. Det är därför som den cirkulära tjänsten På(fyll) finns.

Återanvändning av plastförpackningar

Ett sätt att bidra till ett grönare och mer miljövänligt samhälle är att minska användningen av engångsplastförpackningar. Vi ger norska hushåll och individer möjligheten att delta i miljöarbetet genom att återanvända förpackningar för olika rengörings- och tvålprodukter.

För att nå klimat-, miljö- och hållbarhetsmålen som vi åtagit oss till år 2030 behöver Norge fler cirkulära tjänster som På(fyll). Tjänster som hjälper dig att leva ett grönare liv. Vi måste övergå från dagens använd-och-släng-mentalitet till en cirkulär ekonomi och återanvändning, vilket återspeglas i Nationell strategi för en grön cirkulär ekonomi.

Cirkulär Ekonomi

Vad är Cirkulär Ekonomi?

I en cirkulär ekonomi används produkter om och om igen i en cykel för att minska avfallsmängden. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver en förändring i tankesätt, såväl som förändringar i design, produktion och produktionsmetoder.

Konsumenter måste få möjlighet att göra miljövänliga val utan att offra sina vardagliga behov. Det handlar om att använda resurserna mer effektivt. Om vi kan övergå till en cirkulär ekonomi kommer vi att minska utsläppen av växthusgaser och annan förorening samtidigt som vi öppnar upp för nya gröna affärsmodeller.

I FN:s hållbarhetsmål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion sägs bland annat att vi måste minska avfallsmängden betydligt genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning senast år 2030.

På(fyll)s roll i den cirkulära ekonomin

Norge och norrmännen ligger efter när det gäller den cirkulära ekonomin. Men en grön våg sveper genom Europa, och nya krav på cirkulär praxis är i sikte. På(fyll) är hållbart från grunden. Hela idén bakom vår tjänst är att rädda klimatet och miljön från onödig användning av plastförpackningar. Dessutom gör vi din vardag enklare och grönare. Vi hoppas också kunna inspirera andra norska företag att skapa cirkulära tjänster.

Den viktiga övergången sker nu. Circular Norway, som driver på för övergången av norska företag och kommuner till en cirkulär ekonomi, samarbetar med ledande miljöinitiativ i Europa med målet att möjliggöra att Norge når klimat- och hållbarhetsmålen i Parisavtalet.


Produkter

  Andra artiklar

  • Cirkulär ekonomi är lösningen
   Cirkulär ekonomi är lösningen
  • Bård
   Bård
  • Hur fungerar det?
   Hur fungerar det?

  Gratis frakt på beställningar över 349 NOK